Wyśw. od 1 od 4 z 4 artykułów
Choroby, leczenie nowotwór złośliwy

Rak

Rak, grupa schorzeń występujących u wielu roślin i zwie­rząt, w przebiegu których następuje nadmierna, niekontrolowana proliferacja komórek różnych tkanek i narzą­dów, prowadząca do zaburzeń funkcji danego narządu i organizmu jako całości. (więcej…)

0

Czerniak

Czerniak jest to nowotwór złośliwy pojawiający się w postaci zmian o ciemnym zabarwieniu, wywodzący się naj­częściej z zawierających melaninę komórek barwniko­wych skóry. (więcej…)

0

Cechy mikroskopowe nowotworów

Chociaż cechy makroskopowe nowotworów łagodnych i złośliwych różnią się znacznie to jednak nie są wystarczająco specyficzne aby na ich podstawie można było ustalić rozpoznanie. Cechy makroskopowe mogą jedynie sugerować złośliwy lub łagodny charakter zmiany. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:cechy atypii, wysoko zruznicowany rak neuroendokrynny.

0

Rak trzustki

Z łacińskiego: carcinoma pancreatis. Rak trzustki – pod tym terminem rozumie się złośliwe nowotwory wywodzące się z zewnątrzwydzielniczej części gruczołu. Nabłonek przewodowy (4% komórek trzustki) daje początek 99% raków, podczas gdy stanowiący większość komórek nabłonek zrazikowy tylko 1% raków. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:rak trzustki objawy, TRZUSTKA, rak trzustki, rak trzustki z przerzutami do wątroby,  Full Article…

0