Wyśw. od 1 od 3 z 3 artykułów
Choroby, leczenie odporność

Immunologia

Immunologia jest to nauka o odporności. (więcej…)

0

Odporność (immunologia)

Słowo odporność (immunitas) pochodzi od łacińskiego słowa munus znaczącego obowiązek, służbę. Immunitas = wolny od służby, wolny od cierpień – pierwotnie znaczyło odporność na zakażenia. Z czasem stało się wiadomym, że reakcje odpornościowe wywołane są nie tylko przez bakterie, ale i inne substancje rozpoznawane jako obce przez układ immunologiczny. (więcej…)

0