Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie opieka medyczna

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo, działalność medyczna i zawód, mają­ce na celu sprawowanie opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, a także działania ukierunkowane na promocję zachowań zdrowotnych, prowadzone róż­nymi metodami i obejmujące różne aspekty (m.in. pra­ca badawcza, edukacja zdrowotna, fizyczna i psychiczna opieka nad chorymi oraz profilaktyka chorób).

0