Wyśw. od 1 od 3 z 3 artykułów
Choroby, leczenie ostra choroba zakaźna

Dżuma

Dżuma jest to ostra choroba zakaźna powodowana przez pa­łeczkę dżumy (Yersinia pestis), występującą wśród gryzoni w Azji, Afryce, Ameryce i wsch. cz. Europy. (więcej…)

0

Dur brzuszny

Dur brzuszny czyli inaczej tyfus brzuszny; ostra choroba za­kaźna wywołana przez bakterię Salmonella typhi. (więcej…)

0

Dur plamisty

Dur plamisty jest to inaczej dur epidemiczny, dur osutkowy, dur wysypkowy, tyfus głodowy; ostra choroba zakaźna powodowana przez bakterię Typhus exanthematicus i przenoszo­na przez wesz ludzką (Pediculus humanus). (więcej…)

0