Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie oziębłość płciowa

Zaburzenia płciowe

Zaburzenia płciowe , zw. także psychoseksualnymi za­burzeniami; niezdolność do przeżycia pobudzenia seksu­alnego lub osiągnięcia satysfakcji seksualnej, mimo zaj­ścia odpowiednich po temu okoliczności. (więcej…)

0