Wyśw. od 1 od 3 z 3 artykułów
Choroby, leczenie penicylina

Howard Walter Florey

Howard Walter Florey (ur. 24 IX 1898 w Adelaide, Au­stralia – zm. 21 II 1968 w Oxfordzie), australijski pato­log, który z E.B. Chainem wyizolował i oczyścił do użyt­ku klinicznego penicylinę (odkrytą w 1928 przez sir Alexandra Fleminga). Za badania te F., Chain i Fleming otrzymali w 1945 Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny.

0

Sir Alexander Fleming

 Sir Alexander Fleming (ur. 6 VIII 1881 w Lochfield, Szkocja – zm. 11 III 1955 w Londynie), szkocki bakte­riolog, który w 1945, z E.B. Chainem i H.W. Floreyem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za badania nad penicyliną. W 1928 odkrył penicy­linę i zapoczątkował wykorzystywanie wysoce skutecz­nej terapii antybiotykowej w chorobach zakaźnych.

0

Antybiotyki

Antybiotyki to substancje chemiczne wytwarzane przez organizmy żywe, przede wszystkim przez drobnoustroje, szkodliwe dla wzrostu i życia innych drobnoustrojów. (więcej…)

0