Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie podwichnięcie soczewki

Zespół Marfana

Większość chorób związanych z zaburzeniami budowy białek strukturalnych i ograniczonych do pojedynczych układów lub narządów została omówiona w kolejnych rozdziałach tej książki. W tym miejscu zostaną przedstawione dwa względnie częste, wieloukładowe schorzenia tkanki łącznej: zespół Marfana i zespół Ehlersa-Danlosa. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zespół marfana leczenie, leczenie-objawy pl, zesp Marfana, zespół marfana, zespół marfana objawy.

0