Wyśw. od 1 od 2 z 2 artykułów
Choroby, leczenie poród naturalny

Poród

Poród, proces prowadzący do wydalenia z jamy macicy jaja płodowego (płodu wraz z łożyskiem i błonami pło­dowymi). U człowieka wyróżnia się 3 okresy porodu. (więcej…)

0

Położnictwo

Położnictwo, dział medycyny klinicznej oraz nauka 0 leczeniu i opiece nad kobietą podczas ciąży, porodu i połogu. (więcej…)

0