Wyśw. od 1 od 7 z 7 artykułów
Choroby, leczenie przeciwciała

Osocze krwi

Osocze krwi, płynna część (ok. 55% objętości) krwi, w której zawieszone są elementy morfotyczne, czyli krwinki. (więcej…)

0

Gamma-globuliny

Gamma-globuliny jest to frakcja białek osocza krwi należą­cych do grupy globulin. CI ludzi do gamma-globuliny należą m.in. przeciwciała (immunoglobuliny) syntetyzowane w od­powiedzi na kontakt z antygenem. (więcej…)

0

Antygen

Antygen to substancja obcego pochodzenia, która po wprowadzeniu do organizmu ma zdolność wiązania się z limfocytami (białymi ciałkami krwi), stanowiącymi system obrony organizmu przed zakażeniami. (więcej…)

0

Odrzucanie przeszczepu

Alloprzeszczepy mogą prowadzić do reakcji odrzucenia przeszczepu, za którą są odpowiedzialne mechanizmy, zarówno komórkowe jak i humoralne. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:objawy odrzutu nerki, alloprzeszczep, objawy odrzutu przeszczepionej nerki.

0

Reakcja antygen przeciwciało

Typ III nadwrażliwości – choroby kompleksów immunologicznych: Reakcja antygen – przeciwciało. Większość antygenów posiada więcej niż jedno miejsc antygenowych, czyli epitopów, a więc jest zdolne do przyłączenia więcej niż jednego przeciwciała na ich powierzchni. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:martwica mozgu filmweb, martwica płuc, martwica pluc, martwica włóknikowata.

0

Reakcja cytotoksyczna

W drugim typie nadwrażliwości pośredniczą przeciwciała cytotoksyczne reagujące z antygenami związanymi z komórkami lub takimi komponentami tkankowymi jak błony podstawne. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:reakcja cytotoksyczna.

0

Przeciwciała

Przeciwciała są białkami (immunoglobulinami) o ściśle określonej swoistości antygenowej, syntetyzowanymi przez limfocyty B i komórki plazmatyczne. Należy odróżniać pojęcie immunoglobuliny, która stanowi białko o określonej budowie i funkcji, od przeciwciała, które jest immunoglobuliną wykazującą zdolność do reagowania z danym antygenem, a więc cząsteczką wykonawcza odporności humoralnej. (więcej…)

0