Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie reakcje emocjonalne

Fobia

Fobia jest to skrajny, irracjonalny strach przed specyficznym przedmiotem bądź sytuacją. Zalicza się ją do jednego z typów zaburzeń lękowych, lęk jest bowiem gł. sympto­mem doświadczanym przez cierpiącego na fobię. (więcej…)

0