Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie reakcje immunologiczne

Dausset Jean Baptiste Gabriel Joachim

Dausset Jean Baptiste Gabriel Joachim – (ur. 19 X 1916 w Tuluzie, Francja), francuski hematolog i immu­nolog, który w 1980, z G. Snellem i B. Benacerrafem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medy­cyny za badania nad genetycznymi mechanizmami re­akcji immunologicznych.

0