Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie rekonstrukcja tętnic

Zespół żebra szyjnego, mięśnia pochyłego przedniego, żebrowo-obojczykowy, nadmiernego odwiedzenia

Zespół żebra szyjnego to dodatkowe żebro najczęściej odchodzi od wyrostka poprzecznego VII kręgu szyjnego i łączy się bez-pośrednio lub za pośrednictwem pasma ścięgnistego różnej długości z I żebrem. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:yhs-002, zespół pierwszego żebra, zespół usidlenia w zakresie obręczy, żebro szyjne.

0