Wyśw. od 1 od 15 z 27 artykułów
Choroby, leczenie serce

Atak serca

Zawał serca, inaczej zawał serca; martwica części włó­kien mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwie­niem w wyniku obkurczenia lub zatkania tętnicy wień­cowej zaopatrującej dany obszar serca.  (więcej…)

0

Niewydolność serca

Niewydolność serca, upośledzenie skurczowego opróż­niania się komór serca, prowadzące do zmniejszenia przepływu krwi i niedostatecznego zaopatrywania tka­nek w tlen i substancje odżywcze. (więcej…)

0

Migotanie przedsionków serca

Migotanie przedsionków serca , zaburzenie rytmu ser­ca polegające na nieregularnym i nieskoordynowanym kurczeniu się poszczególnych pasm lub pojedynczych włó­kien mięśnia przedsionków serca. (więcej…)

0

Migotanie komór serca

Migotanie komór serca, zaburzenie rytmu serca pole­gające na nieregularnym i nieskoordynowanym kurcze­niu się pojedynczych włókien mięśniowych lub więk­szych fragmentów komór serca. (więcej…)

0

Choroba wieńcowa serca

Choroba wieńcowa serca, inaczej choroba nie­dokrwienna serca ; pogorszenie czynności serca spowodowane zaburzeniem równowagi pomiędzy aktualnym zapotrze­bowaniem mięśnia sercowego na tlen i związki energe­tyczne zawarte we krwi a możliwością ich dostarczenia przez wieńcowe naczynia krwionośne.  (więcej…)

0

Wady wrodzone serca

Poprzez wady serca rozumie się wrodzone lub nabyte odchylenie w budowie serca które mogą prowadzić do zaburzeń czynności serca. Większość dotyczy wad powstających podczas tworzenia się przegród lewego i prawego serca: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:otwór Botala.

0

Rozrusznik serca

Rozrusznik serca , inaczej stymulator serca, kardiostymulator; urządzenie elektroniczne stymulujące mię­sień sercowy dzięki wytwarzaniu rytmicznych bodźców elektrycznych, stosowane w celu regulacji rytmu serca w przebiegu niektórych schorzeń serca. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:rozrusznik serca zalety i wady, rozrusznik serca.

0

Budowa serca

Naczynia własne serca:  (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:budowa SERCA.

0

Zastawki serca

Zapewniają one stały, jednokierunkowy przepływ. Zamykają się dając dźwięki. (więcej…)

0

Twardzina skóry (scleroderma)

Scleroderma (twardzina skóry, systemic sclerosis). Używana jest nazwa uogólnionej twardziny, lub uogólnionego włóknienia, bowiem zmiany nie ograniczają się do skóry. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:scleroderma, choroby skry zdjcia, scleroderma objawy, scleroderma choroba, twardzina skóry, twardzina zdjęcia.

0

Toczeń rumieniowaty układowy

Toczeń rumieniowaty układowy (lupus erythematosus systemicus vel visceralis – SLE) jest chorobą autoimmunizacyjną o niejasnej patogenezie (choroba ta będzie dokładniej omówiona później). U pacjentów z SLE we krwi stwierdza się krążące kompleksy immunologiczne utworzone między różnymi autoantygenami i przeciwciałami. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:toczeń rumieniowaty objawy, Tocze rumieniowaty, toczeń rumieniowaty zdjęcia, toczeń rumieniowaty układowy leczenie.

4

Krwotok (haemorrhagia)

Krwotok, wynaczynienie krwi, oznacza wydostanie się krwi na zewnątrz systemu sercowo-naczyniowego. Krwotoki można podzielić na sercowe, aortalne, tętnicze, włośniczkowe i żylne. Klinicznie krwotok może wystąpić ostro albo może trwać długo, przewlekle. Może to też być krwotok nawrotowy z nawracającymi epizodami krwawienia. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:krwotok sercowy.

0

Zawał serca (mięśnia sercowego)

Zawał mięśnia sercowego (infarctus myocardii) tym terminem tym określamy rozległą (średnica min. około 2.5 cm), pierwotnie skrzepową martwicę mięśnia sercowego której dominującą przyczyną jest niedokrwienie. nie traktujemy więc jako zawału ani rozległej martwicy spowodowanej innymi przyczynami (np działaniem toksyn) ani martwicy na tle przewlekłego niedokrwienia – jest ona drobnoogniskowa i rozsiana. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie  Full Article…

0