Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie skolioza

Kręgosłup

Kręgosłup (columna vertebralis) składa się z 33-35 kręgów, miedzy którymi znajdują się krążki międzykręgowe. Kręgi szyjne (7), piersiowe (12) i lędźwiowe (5) są kręgami wolnymi, zwane kręgami prawdziwymi (vertebrae verae), w odróżnieniu od kręgów krzyżowych (5) i guzicznych (4-5), które zrastając się  kość krzyżową (os sacrum) i guziczną (os coccygis), nazywane są kręgami rzekomymi (vertebrae  Full Article…

0