Wyśw. od 1 od 2 z 2 artykułów
Choroby, leczenie ślinianki

Zespół Sjögrena

Zespół Sjögrena charakteryzuje się suchością i zapaleniem spojówek (keratoconiunctivitis sicca) i śluzówki jamy ustnej (xerostomia). Spowodowane to jest autoimmunizacyjną destrukcją ślinianek i gruczołów łzowych. (więcej…)

0