Wyśw. od 1 od 3 z 3 artykułów
Choroby, leczenie śródpiersie

Odma

ODMA – powietrze w jamie opłucnowej które doprowadza do zapadnięcia się płuca a to z kolei do obniżenia jego sprawności oddechowej oraz do przesunięcia śródpiersia. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:odma objawy, opucna.

0

Mediastinoskopia

Narządy śródpiersia górnego nie przylegają do siebie a przestrzenie między nimi wypełnia duża ilość tkanki łącznej wiotkiej, dzięki temu badanie możliwe jest do wykonani gdyż narządy mogą się nieco przesuwać względem siebie. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:mediastinoskopia.

0