Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie stan psychiczny

Hipnoza

Hipnoza jest to specyficzny stan psychiczny charakteryzują­cy się określonymi zmianami fizjologicznymi, na pozór przypominający stan snu, lecz cechujący się funkcjono­waniem świadomości na poziomie odmiennym niż w sta­nie czuwania. (więcej…)

0