Wyśw. od 1 od 2 z 2 artykułów
Choroby, leczenie tętno

Leczenie nadciśnienia tętniczego ze wskazań nagłych

Nagły wzrost ciśnienia do wartości przekraczających ciśnienie rozkurczowe 12-130mm Hg. Stan naglący rozumiany jako bezpośrednio zagrażający życiu, wartość ciśnienia jest większa od 180/120. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:nitroprusydek sodu, labetalol inaczej, nadciśnienie tętnicze.

0

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze — jest chorobą układu krążenia, w której w naczyniach tętniczych panuje zwiększone ciśnienie krwi. Optymalne wartości ciśnienia nie powinny przekraczać 120/80 mmHg (milimetry słupa rtęci), a wartość graniczna wynosi 140/90 mmHg. O nadciśnieniu tętniczym mówi się wówczas, gdy podczas kilkakrotnych pomiarów, dokonywanych w spoczynku, ciśnienie przekracza wartości prawidłowe. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:cisnienie  Full Article…

0