Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie transplantacja

Przeszczep

Przeszczep, inaczej transpiant; w medycynie, narząd lub jego część sztucznie przemieszczona w obrębie cia­ła jednego osobnika (przeszczep autologiczny) lub z osobnika na osobnika w obrębie jednego gatunku (przeszczep  allogeniczny, homogeniczny) albo pomiędzy różnymi gatunkami (przeszczep  ksenogeniczny, heterogeniczny), także przeniesienie tkanki lub narządu w miejsce narządu brakującego, ubytku lub uszkodzenia prowadzącego do daleko posu­niętej niewydolności. (więcej…)

0