Wyśw. od 1 od 2 z 2 artykułów
Choroby, leczenie układ pokarmowy

Zatrucie pokarmowe

Zatrucie pokarmowe , ostre schorzenie układu pokar­mowego, wywołane spożyciem pokarmu zawierającego substancje występujące w niektórych organizmach ro­ślinnych i zwierzęcych, chemiczne zanieczyszczenia pro­duktów spożywczych lub drobnoustroje i ich toksyczne wydzieliny. (więcej…)

0

Przewód pokarmowy

Przewód pokarmowy, część układu pokarmowego sta­nowiąca tzw. drogę pokarmową, jaką musi pokonać po­karm od momentu spożycia do wydalenia niestrawionych resztek. (więcej…)

0