Wyśw. od 1 od 2 z 2 artykułów
Choroby, leczenie układ węchowy

Axel Richard

Axel Richard – (ur. 2 VII 1946 w Nowym Jorku), amery­kański neurobiolog polskiego pochodzenia, który w 2004, z L. Buck, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za badania nad receptorami wę­chowymi, molekularnym mechanizmem percepcji wra­żeń węchowych i strukturą układu węchowego.

0

Buck Linda

Buck Linda  – (ur. 29 I 1947 w Seattle, CISA), amerykań­ska biolog, psycholog i immunolog, która w 2004, z R. Axelem, otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjolo­gii i medycyny za badania nad receptorami węchowymi, molekularnym mechanizmem percepcji wrażeń węcho­wych i strukturą układu węchowego.  

0