Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie Unia Europejska zdrowie

Pomiar zdrowia w świetle dyrektyw UE

PŁEĆ, WIEK, STAN CYWILNY DOCHODY (na głowę członka gospodarstwa oraz własne) PRACA ( jej dostępność, zgodność z kwalifikacjami i aspiracjami, obecność czynników ryzyka, bezpieczeństwo pracy OCHRONA ZDROWIA: Źródła i zasady finansowanie, zasoby ( kadrowe i materialne), koszty, korzystanie z poszczególnych form opieki, pierwsza pomoc, profilaktykai promocja MIEJSCE ZAMIESZKANIA ŚRODOWISKO BYTOWANIA (zanieczyszczenie powietrza,, wody, gleby, czynniki  Full Article…

0