Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie urazy popromienne

Uszkodzenie popromienne

Uszkodzenie popromienne , inaczej popromienny uraz; uszkodzenie tkanek żywego organizmu spowodowane ekspozycją na promieniowanie jonizujące-elektroma­gnetyczne (rentgenowskie albo gamma) lub korpuskularne (alfa, beta lub neutronowe), pochodzące ze źródeł naturalnych (substancje radioaktywne, np. rad, izotopy promieniotwórcze – potas 40K, węgiel 14C) czy sztucz­nych (aparaty rentgenowskie, reaktory nuklearne, ak­celeratory cząstek naładowanych, broń nuklearna itp.). (więcej…)

0