Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie usunięcie ciała obcego

Rękoczyn Heimlicha

Rękoczyn Heimlicha jest to bezprzyrządowy zabieg stosowa­ny w przypadkach zakrztuszenia, w celu usunięcia ciała obcego blokującego drogi oddechowe w gardle. (więcej…)

0