Wyśw. od 1 od 2 z 2 artykułów
Choroby, leczenie więzadło

Połączenia czaszki z kręgosłupem

Znaczna ruchomość głowy wymaga specjalnego aparatu stawowego. Wyróżniamy dwa stawy głowy, górny i dolny; górny – między kością potyliczną a kręgiem szczytowym, dolny – między kręgiem szczytowym a kręgiem obrotowym. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:kykcie, nerw podpotyliczny.

0

Połączenia kręgów

Do połączeń kręgów zaliczamy: połączenia ścisłe (synarthroses) i ruchome – stawowe (articulationes), czyli maziowe (juncturae synoviales). Do połączeń ścisłych zaliczamy chrząstkozrosty (synchondroses) łączące trzony kręgów oraz więzozrosty (syndesmoses) łączące trzony, łuki, wyrostki poprzeczne i kolczyste. Do połączeń ruchowych – stawowe połączenia między wyrostkami stawowymi kręgów. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:więzadło karkowe, połaczenia kręgów.

0