Wyśw. od 1 od 3 z 3 artykułów
Choroby, leczenie wirus

Opryszczka zwykła

Wirusowa choroba skóry i błon śluzowych, z grupy opryszczek, powodowana przez wirus opryszczki zwykłej (HSV – Herpes Simplex Virus). (więcej…)

0

Czynniki rakotwórcze

Wyniki badań nad powstawaniem nowotworów u zwierząt doświadczalnych i transformacją nowotworową komórek in vitro oraz wprowadzenie metod biologii molekularnej do badania genomu komórek nowotworowych i wirusów onkogennych ugruntowały powszechne dzisiaj przekonanie, że nowotwór powstaje w wyniku szeregu nieletalnych zmian (mutacji) w DNA komórki somatycznej, które kumulując się powodują utratę kontroli proliferacji, wzrostu i różnicowania. (więcej…)  Full Article…

0