Wyśw. od 1 od 7 z 7 artykułów
Choroby, leczenie wirusy

Przeziębienie

Przeziębienie, infekcja wirusowa rozpoczynająca się w górnym odcinku układu oddechowego (jama nosowa, gardło), niekiedy rozprzestrzeniająca się na dolne od­cinki układu oddechowego (oskrzela, pęcherzyki płuc­ne); często towarzyszą jej wtórne zakażenia ucha środ­kowego i oczu. Podstawową różnicą pomiędzy przeziębieniem a innymi infekcjami dróg oddechowych jest nieobecność gorącz­ki (temp. do 38°C) oraz średnie nasilenie objawów. (więcej…)

0

Choroba

Choroba jest to zaburzenie funkcjonowania organizmu powo­dujące modyfikację lub zakłócenie przebiegu jego pod­stawowych funkcji. (więcej…)

0

Antygen

Antygen to substancja obcego pochodzenia, która po wprowadzeniu do organizmu ma zdolność wiązania się z limfocytami (białymi ciałkami krwi), stanowiącymi system obrony organizmu przed zakażeniami. (więcej…)

0

Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Proces zapalny obejmujący OMR, przestrzeń podpajeczynówkową lub tkankę nerwową mózgu lub rdzenia kręgowego, spowodowany replikacją wirusów w OUN. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:Wirusowe zapalenie opon mozgowych, wirusowe zapalenie opon mózgowych objawy.

0

Ortomiksowirusy Grypa WIRUSY RNA III

Ortomiksowirusami są wirusy grypy (typy A, B i C), będące grupą bardzo zakaźnych wirusów, chorobotwórczych dla człowieka. (więcej…)

0

Sarkoidoza

Po łacinie: sarcoidosis. Choroba charakteryzująca się powstawaniem w licznych narządach nieserowaciejacych ziarniniaków, które mogą ulegać zanikowi lub szkliwieniu. Diagnozowana w znacznej mierze przez wykluczenie grzybic, gruźlicy i berylozy. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:sarkoidoza skórna, sarkoidoza skory, sarkoidoza, sarkoidoza diagnostyka, sarkoidoza skórna zdjęcia, sarkoidoza skóry zdjęcia.

0