Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie wymiana gazowa

Krew

Krew jest to płyn ustrojowy pośredniczą­cy w wymianie gazowej, rozprowa­dzający substancje odżywcze do ko­mórek. odprowadzający produkty przemiany materii do miejsca ich wydalenia, przenoszący również hor­mony oraz substancje obronne (krwinki białe, przeciwciała). (więcej…)

0