Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie wysokie tętno

Leczenie nadciśnienia tętniczego ze wskazań nagłych

Nagły wzrost ciśnienia do wartości przekraczających ciśnienie rozkurczowe 12-130mm Hg. Stan naglący rozumiany jako bezpośrednio zagrażający życiu, wartość ciśnienia jest większa od 180/120. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:nitroprusydek sodu, labetalol inaczej, nadciśnienie tętnicze.

0