Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie zabieg medyczny

Biopsja

Biopsja jest to medyczna procedura diagnostyczna polegają­ca na pobraniu od chorego komórek lub tkanek do ba­dania mikroskopowego lub chemicznego. (więcej…)

0