Wyśw. od 1 od 2 z 2 artykułów
Choroby, leczenie zaburzenia enzymatyczne

Glikogenozy

Glikogenozy są to inaczej choroby spichrzeniowe glikogenu; genetyczne choroby metaboliczne, w których – w wyni­ku zaburzeń enzymatycznych – dochodzi do zakłócenia metabolizmu glikogenu. (więcej…)

0

Choroby dziedziczące się zgodnie z prawami Mendla

Wszystkie choroby dziedziczące się zgodnie z prawami Mendla są rezultatami mutacji w pojedynczych genach. Liczba tych schorzeń przekroczyła już 6000 i nikogo nie należy przekonywać, że omówienie ich wszystkich przekracza ramy nie tylko tego rozdziału, ale i znacznie obszerniejszych opracowań. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zaburzenia enzymatyczne, 1 prawo Mendla, I prawo Mendla.

0