Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie zaburzenia fizyczne

Autyzm

Autyzm jest to zaburzenie neurobiologiczne upośledzające funkcje fizyczne, społeczne i językowe. Określenia tego użył pierwszy ok.1940 psychiatra Leo Kanner do opisu dzieci szczególnie oderwanych od rzeczywistości i za­mkniętych w sobie. (więcej…)

0