Wyśw. od 1 od 3 z 3 artykułów
Choroby, leczenie zaburzenia psychiczne

Psychiatria

Psychiatria, gałąź medycyny zajmująca się diagnozo­waniem, profilaktyką i leczeniem zaburzeń psychicznych. (więcej…)

0

Paranoja

Paranoja, centralny objaw grupy zaburzeń psychotycz­nych, charakteryzujący się występowaniem systema­tycznych urojeń. (więcej…)

0

Autyzm

Autyzm jest to zaburzenie neurobiologiczne upośledzające funkcje fizyczne, społeczne i językowe. Określenia tego użył pierwszy ok.1940 psychiatra Leo Kanner do opisu dzieci szczególnie oderwanych od rzeczywistości i za­mkniętych w sobie. (więcej…)

0