Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie zaburzenie neurologiczne

Dysleksja

Dysleksja jest to przewlekłe zaburzenie neurologiczne pole­gające na niemożności rozpoznawania i przetwarzania w umyśle symboli graficznych (przede wszystkim gra­ficznych form zapisu języka), objawiające się niezdolno­ścią do całkowitego lub częściowego opanowania umiejętności czytania i literowania, mimo zachowanych prawidłowych funkcji intelektualnych. (więcej…)

0