Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie zanik narządu

Atrofia

Atrofia czyli zanik; zmniejszenie rozmiarów cz. ciała, narządu, tkanki lub komórki. Pojęcie to zakłada, że cz., która ulega zanikowi, wcześniej miała rozmiar prawi­dłowy dla danego osobnika, biorąc pod uwagę jego wiek i inne okoliczności. Zanik narządu lub cz. ciała oznaczać może zmniejszenie ilości lub rozmiarów ko­mórek je tworzących lub oba procesy jednocześnie. (więcej…)

0