Wyśw. od 1 od 4 z 4 artykułów
Choroby, leczenie zapłodnienie

Sterylizacja

Sterylizacja, w medycynie, zabieg chirurgiczny mający na celu trwałe uniemożliwienie zapłodnienia poprzez usu­nięcie lub przerwanie dróg, którymi przemieszczają się komórki jajowe u kobiet i sperma u mężczyzn. (więcej…)

0

Stosunek płciowy

Spółkowanie, inaczej spółkowanie; u człowieka, wprowadzenie prącia w stanie erekcji (wzwodu) do na­rządów płciowych kobiety. Spółkowanie staje się możliwe po speł­nieniu określonych uwarunkowań anatomicznych. (więcej…)

0

Plemnik

Plemnik, inaczej spermatocyt; męska komórka reproduktywna, obecna u niemal wszystkich zwierząt, (i wyż­szych kręgowców, w tym ssaków, produkowana jest w ją­drach w procesie spermatogenezy. Plemnik łączy się (w procesie zapłodnienia) z żeńską komórką jajową, zapoczątkowu­jąc rozwój nowego organizmu potomnego. (więcej…)

0

Owulacja

Owulacja, inaczej jajeczkowanie; proces uwolnienia doj­rzałej komórki jajowej z jajnika. (więcej…)

0