Wyśw. od 1 od 5 z 5 artykułów
Choroby, leczenie zator tętnicy

zator tłuszczowy

ZATORY NIEZAKRZEPOWE TĘTNIC PŁUCNYCH. Materiał zatorowy, zwykle własne tkanki lub składniki ustroju, dostaje się do naczyń wskutek urazu – mogą nim być prawie wszystkie rodzaje tkanek oraz ciała obce, także gazy. bardziej istotne to : (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zator tłuszczowy, zator tłuszczowy objawy, objawy zatoru tłuszczowego.

0

Zawał płuca

Zawał płuca (infarctus pulmonis) występuje rzadko, z przyczyn jest zator tętnicy płucnej. Zwykle istnieją dodatkowe okoliczności obciążające: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zawał płuca, zawal pluca, zawał płuc.

0

Zator tętnicy płucnej

Zator tętnicy płucnej (embolia arteriae pulmonalis). Zatory naczyń krążenia małego dzielimy na zatory zakrzepowe (znacznie częstsze) i zatory niezakrzepowe (rzadsze, materiał zatorowy powstaje poza naczyniami). zdania uczonych na temat znaczenia i częstości występowania zakrzepicy naczyń płucnych (materiał zakrzepowy nie jest przynoszony z prądem krwi, ale pozostaje na miejscu) są podzielone. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zakrzepica,  Full Article…

0