Wyśw. od 1 od 3 z 3 artykułów
Choroby, leczenie zawał serca

Migotanie komór serca

Migotanie komór serca, zaburzenie rytmu serca pole­gające na nieregularnym i nieskoordynowanym kurcze­niu się pojedynczych włókien mięśniowych lub więk­szych fragmentów komór serca. (więcej…)

0

Zawał serca (mięśnia sercowego)

Zawał mięśnia sercowego (infarctus myocardii) tym terminem tym określamy rozległą (średnica min. około 2.5 cm), pierwotnie skrzepową martwicę mięśnia sercowego której dominującą przyczyną jest niedokrwienie. nie traktujemy więc jako zawału ani rozległej martwicy spowodowanej innymi przyczynami (np działaniem toksyn) ani martwicy na tle przewlekłego niedokrwienia – jest ona drobnoogniskowa i rozsiana. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie  Full Article…

0