Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie zdolność rozumienia

Inteligencja

Inteligencja jest to własność psychiki polegająca na zdolno­ści do uczenia się na podstawie doświadczenia, zdolno­ści przystosowania się do nowych sytuacji, zdolności ro­zumienia i operowania pojęciami abstrakcyjnymi czy używania wiedzy do manipulowania środowiskiem. (więcej…)

0