Ocena rozwoju psychicznego dziecka

W Polsce do najczęściej stosowanych przez psychologów skal rozwoju psychoruchowego małego dziecka należą:

 • Skala Rozwoju psychomotorycznego wg. Brunet i Lezine od 3 m.ż. do 3 r.ż. ocena lokomocji i kontrolo postawy, koordynacja wzrokowo-ruchowa, mowa i kontakty społeczne. Próby testowe pozwalają na określenie wieku rozwoju psychoruchowego, ilorazu rozwoju, ilorazów cząstkowych dla poszczególnych sfer, profil rozwoju. Język – znaczenie lub wiadomość przekazywana między osobami poprzez mowę, pismo i gesty.
 • Skala Inteligencji Dla Małych Dzieci wg. Psyche Cattell: 0-4 r.ż.
 • Wiek przedszkolny i szkolny:
  • Skala Inteligencji wg. Termana i Merrill
  • Skala Inteligencji Wechslera Dla Dzieci
  • Skala Standardowych Matryc Ravena
  • Skala Dojrzałości Życiowej Dolla
  • Testy Spionek, Bender-Koppitz, Bentona, Reya

Skale wyżej wymienione są zastrzeżone do wyłącznego użytku przez psychologów

Skala CLAMS/CAT

 

Skala CLAMS CAT

CAT – Clinical Adaptive Test; CLAMS – Clinical Linguistic and Auditory Milestone Scale ** Można zaliczyć po zaobserwowaniu przez badającego

Skala CLAMS CATSkala CLAMS CAT

Test rysunku człowieka Goodenough i HarrisaTest rysunku człowieka Goodenough i HarrisaTest rysunku człowieka Goodenough i HarrisaTest rysunku człowieka Goodenough i Harrisa figuryTest rysunku człowieka Goodenough i Harrisa figury cd

Metody przesiewowe dla lekarzy, ułatwiające wstępną ocenę rozwoju psychoruchowego:

Amerykański orientacyjny przesiewowy test psychoruchowego rozwoju dziecka do lat 6 Denver:

Inne:

 • Inwentarz rozwoju psychoruchowego od 0 do 3 lat wg Chrzanowskiej
 • Zmodyfikowany inwentarz rozwojowy dla dzieci od 3 m.ż. do 3 lat (kata kwestionariuszowa do obserwacji ciągłej rozwoju dziecka co kwartał w 1, 2, 3 roku życia
 • Test przesiewowy do oceny rozwoju psychomotorycznego małych dzieci Illingwortha
 • Karta rozwoju psychomotorycznego dzieci do lat 3: J. Kopczyńska – Sikorska.
 • Skala rozwoju ruchów niemowlęcia wraz z normami ; M. Zdańska-Bricken, N. Wolański
 • Skala najważniejszych osiągnięć wstępnego stadium rozwoju mowy dziecka w pierwszym roku życia; M. Przetacznikowa. H. Spionek
 • Skala rozwoju mowy dziecka do 8 r.ż.; H. K. Silvera
 • Siatki centylowe układu M. Zdańskiej-Brincken i N. Wolańskiego do oceny poziomu i dynamiki rozwoju ruchowego niemowlęcia
 • Bilanse zdrowia dla dzieci w 2, 4, 6, 10, 15 i 18 roku życia

Młodszy wiek szkolny (7-10/12 r.ż.)

 •  pierwszy ząb stały – pierwsze cechy dojrzewania płciowego
 •  najwolniejsze tempo wzrastania: dł. 5cm/rok,  m.c.: 3-3,5 kg/rok
 •  maleją przyrosty obwodu głowy, mózg osiąga ostateczną wielkość
 •  korzystny okres w rozwoju motorycznym, „pełnia dzieciństwa„
 •  „głód ruchu” – konflikt w momencie rozpoczęcia nauki w szkole, ponieważ dopiero ok. 10 r.ż. zwiększona zdolność do koncentracji uwagi i precyzji pisania, zmniejszenie niepokoju ruchowego i liczby ruchów mimowolnych (zakończenie procesu mielinizacji układu nerwowego)

Czytaj dalej: Okres dojrzewania płciowego dziecka

Odwiedzający wpisali takie problemy:

test de denver, test denver.

Tags: , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz