Oczopląs – objawy, przyczyny i sposoby leczenia

Oczopląs to schorzenie polegające na niekontrolowanym ruchu gałek ocznych. Odbywa się w różnych kierunkach (także w poziomie i w pionie) oraz z różną częstotliwością. Oczopląs może być chorobą wrodzoną lub nabytą pod wpływem różnych czynników (np. bodźcami cieplnymi).

Cechy wyróżniające oczopląs: postać, kierunek, szybkość, natężenie, typ, stałość, amplituda

Oczopląs charakteryzuje siedem następujących cech:

 • postać – pionowa, pozioma, ukośna, obrotowa, poziomo-obrotowa,
 • kierunek – według fazy szybkiej ruchu,
 • szybkość – szybki, średni, wolny,
 • natężenie – określa się w trójstopniowej skali (I stopnia występuje przy patrzeniu w kierunku fazy szybkiej; II stopnia występuje przy patrzeniu w kierunku fazy szybkiej i na wprost; III stopnia występuje przy patrzeniu w kierunku fazy wolnej)
 • typ – wahadłowy lub dwufazowy (inaczej rytmiczny),
 • stałość – przerywany lub stały,
 • amplituda – drobno-, średnio- lub grubofalisty.

Rodzaje oczopląsu: m.in. wahadłowy, skaczący, ośrodkowy, obwodowy, samoistny, wywołany

Do głównych rodzajów oczopląsu można zaliczyć:

 • oczopląs wahadłowy – gdy oczy wychylają się rytmicznie w obie strony (w takim samym czasie,
 • oczopląs skaczący – występuje wtedy, gdy ruch oczu w jedną stronę jest szybszy niż w druga,
 • oczopląs ośrodkowy – jest wynikiem uszkodzenia układu nerwowego,
 • oczopląs obwodowy – związany jest z chorobami móżdżku,
 • oczopląs samoistny – jest pochodzenia błędnikowego, ocznego lub ośrodkowego,
 • oczopląs wywołany – powodowany bodźcami cieplnymi, kinetycznymi oraz symulacjami galwanicznymi i optokinetycznymi,
 • oczopląs błędnikowy – wywoływany jest pobudzeniami cieplnymi i obrotowymi,
 • oczopląs podczasobrotowy – może być wywołany w czasie obrotu ciała,
 • oczopląs poobrotowy – następuje po zatrzymaniu obrotu ciała,
 • oczopląs cieplny – może być spowodowany wprowadzeniem do przewodu słuchowego wody o innej temperaturze niż temperatura ciała,
 • oczopląs optokinetyczny – występuje podczas patrzenia na szybko przesuwające się obrazy,
 • ruchy nystagmoidalne – mają charakter pływania lub niepokoju gałek ocznych.

Oczopląs – objawy i przyczyny

Jedną z głównych przyczyn oczopląsu są problemy neurologiczne. Schorzenie rzadko występuje w wyniku wad wrodzonych oczu. Oczopląs może być jednak spowodowany toksycznym wpływem substancji, które obecne są m.in. w alkoholu, lekach i narkotykach. U młodych ludzi przyczyną zaburzenia bywają często urazy głowy, zaś u starszych udary i guzy mózgu. Objawy oczopląsu zależne są przede wszystkim od jego rodzaju. Najczęściej jednak odznacza się wizualnym ruchem oczu, znanym jako oscillopsia. Innymi objawami oczopląsu mogą być: przyspieszone ruchy gałek ocznych, brak równowagi czy zaburzenia widzenia.

Leczenie oczopląsu – zależne od przyczyny występowania schorzenia

Oczopląs zazwyczaj leczy się operacyjnie. Dokładna metoda zależna jest od rodzaju schorzenia. Czasami jednak stan chorego można poprawić za pomocą specjalnych okularów bądź soczewek korekcyjnych. Coraz częściej oczopląs leczy się zastrzykami z toksyny botulinowej. Należy je wykonywać co trzy lub cztery miesiące, w przeciwnym przypadku będą one nieskuteczne.

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz