Odma opłucnowa

Odmą opłucnową nazywamy obecność powietrza w jamie opłucnej z następowym zapadnięciem płuca po tej samej stronie.

W warunkach prawidłowych jama opłucnowa zawiera 1-20 ml. surowiczego płynu. Wytwarzanie i wchłanianie oraz prędkość przepływu zależą od:

 • ciśn. hydrostatycznego
 • osmotycznego
 • tkankowego

 opłucna

Odma opłucnowa powstaje przy przedostawaniu się powietrza do jamy opłucnowej:

 • z zewnątrz wskutek urazu – O.POURAZOWA i O.JATROGENNA
 • z miąższu płucnego w wyniku:
 • pęknięcia pęcherza rozedmowego lub pęcherzyków płucnych położonych podopłucnowo u osób pozornie zdrowych – O.SAMOISTNA PIERWOTNA lub przebicia się ogniska chorobowego w przebiegu chorób płuc i oskrzeli (ropnia, tbc, zapalenia i rozedmy płuc i in.) – O.SAMOISTNA WTÓRNA

Rys historyczny:

Starożytność (Arystoteles) – pierwsze opisy odmy opłucnowej

 •  1759 (Meckel) – pierwszy opisał prężną odmę opłucnową
 •  1819 (Laennec) – pierwszy opisał objawy odmy opłucnowej
 •  1932 (Kjaergaard) – stwierdził że przyczyna odmy opłucnowej są pęknięte pęcherze rozedmowe
 •  1873 (Noble) – po raz pierwszy zastosował podwodny drenaż opłucnowy
 •  1937 (Bigger) – torakotomia i resekcja pęcherzy rozedmowych
 • 1941 (Churchil) – mechaniczna abrazja opłucnej
 •  1956 (Gaensler) – częściowa pleurektomia

Podział odmy opłucnowej

 •  Odma samoistna
 •  Pierwotna (brak współistniejącej choroby płuc)
 •  Wtórna (obecność współistniejącej patologii płucnej)
 •  POChP
 •  Rozedma pęcherzowa i rozsiana
 •  Stany zapalne
 •  Nowotwory
 •  Choroby układowe
 •  Odma związana z miesiączka
 •  Odma pourazowa
 •  Urazy tępe
 •  Urazy penetrujące
 •  Jatrogenna

Podział makroskopowy Vanderschuerena:

 •  Stopień I – brak pęcherzy i pęcherzyków rozedmowych w miąższu płuca – 30 – 40% chorych
 •  Stopień II – obecność zrostów opłucnowych przy braku pęcherzy rozedmowych – 12 – 15% chorych
 •  Stopień III – pęcherze rozedmowe poniżej 2cm – 28-41% chorych
 •  Stopień IV – liczne pęcherze rozedmowe, większe niż 2cm

Samoistna pierwotna odma opłucnowa

 •  Występuje ona u 6-7 (najczęściej u młodych, szczupłych wysokich) mężczyzn na 100,000 i 1-2 kobiet na 100.000
 •  Stwierdzono predyspozycję rodzinną
 •  Nieznacznie częściej dotyczy prawego płuca
 •  Odma obustronna występuje u <10% pacjentów
 •  Odma prężna jest stwierdzona u 2-3% chorych, a istotny krwiak opłucnej u 5%.
 •  Średnio stwierdza się pierwszy nawrót odmy u 25% chorych, a po drugim epizodzie odmy dochodzi do nawrotu u ponad 50% chorych

Objawy i rozpoznanie

 •  Ostry ból w klatce piersiowej z towarzyszącą dusznością
 •  Uporczywy, suchy kaszel
 •  Badanie fizykalnym stwierdzamy
 •  nieznacznie powłóczenie po stronie chorej
 •  wypuk nadmiernie jawny
 •  osłabienie drżenia głosowego
 •  osłabienie lub brak szmeru pęcherzykowego
 •  Tachykardia
 •  Rtg w projekcji PA i bocznej potwierdza rozpoznanie

Objawy i rozpoznanie

W przypadku odmy prężnej w obrazie radiologicznym stwierdzamy:

 •  zapadnięcie całkowite płuca
 •  przesunięcie struktur śródpiersia na stronę zdrową
 •  niskie, płaskie ustawienie kopuły przepony po stronie odmy
 •  w wyjątkowych przypadkach obraz radiologiczny odmy opłucnowej musimy różnicować z torbielami płucnymi lub dużymi pęcherzami rozedmowymi. W takich wątpliwych przypadkach badaniem rozstrzygającym jest TK.

W odmie prawostronnej występują takie objawy jak:

 • rozszerzenie się klatki piersiowej – osłabione
 • odgłos opukowy – wzmożony
 • szmer oddechowy – nie ma lub osłabiony
 • szmer dodatkowy – zwykle nie występuje
 • odgłos mowy – osłabiony

Leczenie

 •  Czynny drenaż opłucnej jest leczeniem z wyboru
 •  Leczenie zachowawcze polegające na leczeniu spoczynkowym, gimnastyce oddechowej
 •  Odessanie powietrze z jamy opłucnej za pomocą igły i strzykawki

W wypadku, gdy mamy do czynienia z:

 • odmy pourazowej  – zamknięcie chirurgiczne rany penetrującej ścianę klatki piersiowej’
 • odmy samoistnej   – nakłucie jamy opłucnowej i odessanie powietrza, wprowadzenie drenu do jamy opłucnowej i zastosowanie ssania
 • odma samoistna nawracająca – niekiedy torakotomia z wycięciem pęcherzy podopłucnowych

Powikłania odmy opłucnowej

 •  Przedłużony przeciek powietrza powyżej 72h.
 •  Niecałkowite rozprężenie płuca
 •  Prężna odma opłucnowa
 •  Rozedma śródpiersia
 •  Rozedma podskórna
 •  Współistniejący krwiak opłucnej
 •  Obustronna odma opłucnowa

Nawrót odmy

 •  Leczenie zachowawcze 30%
 •  Aspiracja 20-30%
 •  Drenaż opłucnowy 20-30%
 •  Pleurodeza (tetracyklina) 25%
 •  Pleurodeza ( talk) 7%
 •  Zabieg operacyjny 2%

Leczenie chirurgiczne samoistnej odmy opłucnowej – obecnie metoda z wyboru jest VATS, przy niemożności skutecznego zaopatrzenia miejsca przecieku lub innych przeciwskazaniach – torakotomia

 Wskazania do operacyjnego leczenia odmy

 •  Przedłużony przeciek powietrza
 •  Brak całkowitego rozprężenia płuca
 •  Odma obustronna
 •  Masywny krwiak opłucnej
 •  Lotnik, łodzie podwodne
 •  Prężna odma
 •  Współistnienie dużego pęcherza rozedmowego
 •  Nawrót odmy

odma opłucnowa przypadki 2 odma opłucnowa przypadki

Odwiedzający wpisali takie problemy:

odma pucna, odma prężna, Odma Płucna Leczenie.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz