Odma

ODMA – powietrze w jamie opłucnowej które doprowadza do zapadnięcia się płuca a to z kolei do obniżenia jego sprawności oddechowej oraz do przesunięcia śródpiersia. Wyróżniamy:

  • ODMA ZEWNĘTRZNA – powietrze pochodzi z zewnątrz (rana kłuta lub postrzałowa klatki piersiowej, złamanie żeber, mediastinoskopia – nieszczelne zaszycie klatki piersiowej). Jest ona bardziej niebezpieczna. W jej przypadku najpierw należy zlikwidować przyczynę!
  • ODMA WEWNĘTRZNA –  powietrze dostaje się od środka (uszkodzenie płuca – pęknięcie obwodowych pęcherzyków)

Leczenie polega na założeniu drenu w III przestrzeni międzyżebrowej (II jest niebezpieczna)  linii środkowoobojczykowej)

Odwiedzający wpisali takie problemy:

odma objawy, opucna.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz