Odoskrzelowe zapalenie płuc

Po łacinie: pneumonia lobularispłacikowe zapalenie płuc. Klasycznie zapalenie płuc (pneumonia = pneumonitis) dzieli się na następujące formy morfologiczne:

 • pneumonia lobaris (płatowe zapalenie płuc – zmiany o charakterystycznie równoległym przebiegu w całym płacie płuca), ongiś częstsze niż obecnie
 • bronchopneumonia (zmiany o wieloogniskowym początku na poziomie oskrzelików. granice anatomiczne płacików płucnych są bardzo szybko przekraczane, stąd nazwa  'płacikowe zapalenie płuc’ nie jest zbyt ścisła. w ciężkich stanach ogniska zapalne wykazują tendencję do zlewania się ze sobą, co określamy nazwą bronchopneumonia confluens. Od płatowego zapalenia płuc odróżnia je wówczas różne zaawansowanie procesu zapalnego w poszczególnych częściach płata płucnego. obecnie zdecydowanie częstsze od płatowego zapalenia płuc).
 • pneumonia interstitialis (śródmiąższowe zapalenie płuc = alveolitis, zmiany dotyczą wybiórczo tkanki łącznej śródmiąższowej, bez wysięku zapalnego w świetle pęcherzyków).

Niektórzy dodają do tego podziału jeszcze:

 • pneumonia aspiratoria (zachłystowe zapalenie płuc – sensu stricto jest to, przynajmniej początkowo, bronchopneumonia, ale ma swoje odrębności)
 • pneumonia hypostatica (opadowe zapalenie płuc – uwaga jw.)

Bronchopneumonia

O bronchopneumonii nieco szerzej:

epidemiologia: główna przyczyna śmierci w stanach terminalnych (rozsiane nowotwory, krańcowa niewydolność krążenia etc). 5. przyczyna zgonów (po chorobach serca, nowotworach, udarach mózgowych i wypadkach). przyczyna ok 8.5% hospitalizacji. szpitalne (’nozokomialne’) zapalenie płuc rozwija się u ok 0.7% hospitalizowanych pacjentów, ale wśród pacjentów oddziałów intensywnej opiek medycznej odsetek ten wzrasta aż do 13%. wśród leczonych chemioterapeutykami przeciwbiałaczkowymi aż 33%. przeważają osoby b.młode (2-5 ) i w podeszłym wieku (po 60 ).

morfologia: makroskopowo:

 • ogniska w miąższu płuc o śr 2-3 cm, twardsze ale kruchsze od otaczających tkanek (można przebić palcem)
 • są one lekko uniesione nad powierzchnię przekroju płuca
 • są bezpowietrzne – nie trzeszczą przy przekrajaniu
 • po przecięciu na nożu pozostaje wysięk zapalny
 • wokół ognisk możliwe obszary kompensacyjnego rozdęcia tkanki płucnej
 • na pobliskiej opłucnej widoczny zwykle włóknikowy odczyn zapalny (pleuritis exsudativa fibrinosa)
 • może im towarzyszyć ropne zapalenie oskrzeli (bronchitis purulenta)
 • czasami : różnią  się kolorem od otoczenia (kryterium mało wiarygodne, wyjąwszy zmiany częściowo marwicze lub krwotoczne – wygląd 'tarczy strzelniczej’)

mikroskopowo: ogniska nacieków zapalnych o przewadze neutrofili obecne są w oskrzelach, oskrzelikach, pęcherzykach, okołooskrzelowo i okołonaczyniowo. możliwa martwica przegród międzypęcherzykowych. U dzieci bronchopneumonia bakteryjna, szczególnie wywołana przez E.coli i B-hemolizujące paciorkowce może przyjąć formę zapalenia śródmiąższowego, ograniczonego do przegród międzypęcherzykowych, naśladując zapalenie wirusowe.

Objawy (uwagi kliniczne)

Typowy obraz to :

 • starszy pacjent
 • gorączkujący 38 – 39.5
 • produktywny kaszel
 • zmiany osłuchowe o typie krepitacji

powikłania :

Odwiedzający wpisali takie problemy:

odoskrzelowe zapalenie płuc, zapalenie płuc, bronchopneumonia, bronchopneumonia leczenie, zapalenie oskrzeli, odoskrzelowe zapalenie płuc objawy.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz