Odpływ chłonki z gruczołu sutkowego

Znaczenie kliniczne: 

 • Nowotwór złośliwy sutka, czyli rak sutka. Leczeniem z wyboru jest usunięcie sutka i najbliższych węzłów chłonnych.
 • Naczynia chłonne limfatyczne tworzą sieć rozgałęzień w płatach (naczynia wewnątrz płatowe) oraz na obwodzie gruczołu (między płatowe). Z tych naczyń chłonka odpływa w dwóch kierunkach: do dołu pachowego (poza obszarem klatki piersiowej) i przez przestrzenie międzyżebrowe do prawej i lewej części jamy klatki piersiowej.
  Wyróżniamy grupy węzłów chłonnych:
  •        I  – położone naokoło gruczołu – są pierwszymi filtrami chłonki.
  •        II  – węzły chłonne przymostkowe, położone na wewnętrznej powierzchni przedniej ściany klatki piersiowej, biegną wzdłuż naczyń piersiowych wewnętrznych.
  •        III – węzły chłonne pachowe: powierzchowne (najbardziej dostępne do badania palpacyjnego), międzypiersiowe (między mięśniem piersiowym mniejszym i większym), głębokie (w głębi dołu pachowego)
  •        IV – węzły chłonne szyjne głębokie podobojczykowe – spływa do nich chłonka z górnej części gruczołu piersiowego i z węzłów chłonnych pachowych głębokich
 • Podczas usunięcia gruczołu sutkowego powinno usunąć się wszystkie wyżej wymienione węzły chłonne.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

węzły chłonne pachwinowe, chłonka.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz