Ostre zapalenie oskrzeli

Wirusy i mikoplazmy są przyczyną zapalenia. U dzieci to wirus RS (respiratory scyntial ), adenowirusy, coxsackie, ECHO. U dorosłych to myksowirusy (grypa i paragrypa), mikoplazmy. Występuje też w przebiegu innej choroby (krztusiec, odra, bruceloza, dur brzuszny), na skutek działania grzybów, np. pleśniawkowe zapalenie oskrzeli (soor-bronchitis) oraz substancji drażniących (gazy i pyły).

Rodzaje

Postacie:

 • nieżytowa,
 • włóknikowo – ropna,
 • krwotoczno – zmartwiająca,
 • wrzodziejąca

W zapaleniu tchawicy wywołanym grypą dochodzi do rzekomobłoniastego zmartwiającego zapalenia. W zakażeniach innymi wirusami spotyka się „olbrzymiokomórkowe zapalenie oskrzeli”.

Objawy ostrego zapalenia oskrzeli

 • pobudzenie kaszlowe, bóle za mostkiem podczas kaszlu
 • ciągnąca się, skąpa wydzielina (ropna przy nadkażeniu bakteryjnym)•gorączka, bóle głowy, bóle kończyn i innych mięśni
Osłuchowo mogą występować rzężenia suche – świsty i furczenia oraz w naciekach okołooskrzelowych rżężenia dźwięczne, drobnobańkowe.

UWAGA! OBJAWY ZWYKŁEGO PRZEZIĘBIENIA

 • nieżyt nosa
 • kichanie
 • piekące bóle gardła

Powikłania

 • Odoskrzelowe zapalenie płuc
 • wtórne zakażenie bakteryjne( H. Influenzae, pneumokoki, gronkowce i in.)
 • zapalenie oskrzelików(dotyczy oskrzelików o średnicy < 1 mm)
 • zagrożeniem zatkania światła oskrzelików(broncholitis obliterans)

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz