Otłuszczenie serca

Po łacinie: lipomatosis cordis. Cechuje nadmierny rozrost tkanki tłuszczowej w zrębie mięśnia sercowego. prawidłowo tłuszcz stanowi 1.5-2% masy serca.MAKROSKOPOWO:

dotyczy głównie : podnasierdziowych obszarów prawej komory i prawego przedsionka (okolice węzłów SA i NA), rzadziej w obrębie lewej komory – głównie warstwa podwsierdziowa, wzdłuż przebiegu lewej odnogi pęczka Hisa. w formie zwyrodniającej (adipositas degenerativa) , w przeciwieństwie do formy prostej (a. simplex, cor adipe tectum) granica między tkanką tłuszczową a mięśniową na przekroju przez serce nie jest wyraźna.

MIKROSKOPOWO

W otłuszczeniu zwyrodniającym tkanka tłuszczowa wnika między kardiomiocyty, powodując ich zanik. Otłuszczenie serca występuje u ludzi otyłych, po terapii sterydami kory nadnerczy i w przebiegu dystrofii nerwowo-mięśniowych. mimo charakterystycznej lokalizacji raczej nie powoduje zaburzeń przewodnictwa elektrycznego w secu ani nie wywołuje samo przez się niewydolności krążenia. pęknięcie mięśnia sercowego w obszarze otłuszczenia jest równie rzadkie. otłuszczenie zmniejsza jednak zdolności kompensacyjne serca i w wypadku wystąpienia niewydolności krążenia z innych przyczyn, może zaostrzyć jej przebieg.

Nie mylić otłuszczenia serca z jego stłuszczeniem (steatosis cordis, fatty degeneration), występującego w sąsiedztwie zawału, w ch.zakaźnych (płonica, dyfteryt), zatruciach (toksyny wywołujące także stłuszczenie wątroby), cukrzycy, w przeroście mięśnia. jedna z form to „serce tygrysie” – cor tigridum, prawdopodobnie efekt długotrwałego, umiarkowanego niedokrwienia podwsierdziowego.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

otłuszczenie serca, serce tygrysie, https://leczenie-objawy pl/otluszczenie-serca htm.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz