Patologia układu pokarmowego

Zarys patologicznych chorób układu pokarmowego. Przepraszam za duże litery!Patologia Przełyku

Zaburzenia Rozwojowe Przełyku

Często Idą  W Parze Z Przetokami Przełykowo-Tchawiczymi. Szybka Diagnostyka I Chirurgiczny Zabieg Odtwórczy Ratuje Życie Noworodka

Przepukliny Rozworu Przełykowego

Żylaki Przełyku

Zapalenia Przełyku

 • Oesophagitis Fibrinoso-Ulcerosa
 • Moniliasis Oesophagi

Przełyk Barretta

Jest Nabytą Metaplazją Gruczołową, Występuje Zwykle Jako Następstwo Długotrwałego Refluksu Żołądkowo-Przełykowego

Gruczolakorak Rozwijający Się W Przełyku Barretta

Uchyłki Przełyku – Diverticula Oesophagi

 • Uchyłki Z Pociągania – Odcinek Piersiowy Przełyku.
 • Uchyłki Z Wypychania – Odcinek Szyjny (Uchyłek Zenkera) I Odcinek Nadprzeponowy Przełyku

Ciała Obce W Przełyku

Nowotwory Przełyku

Nowotwory Łagodne Przełyku Należą Do Rzadkości. Nabłonkowe – Brodawczaki Lub Gruczolaki, Nienabłonkowe – Włókniaki, Tłuszczaki, Nerwiakowłókniaki

 • Papilloma Squamosum
 • Fibroma
 • Adenoma

Rak Płaskonabłonkowy – Carcinoma Planoepitheliale Keratodes

Klinicznie Dominuja Objawy Dysfagii. W 2/3 Górnym Odcinku Przełyku Rozwija Się Rak Płaskonabłonkowy W Dolnym 1/3 Gruczołowy. Zaawansowane Raki Oskrzela Mogą Naciekać Przełyk Od Zewnątrz Naśladując Nowotwór Pierwotny. Rokuje Źle, Szybko Postępuje Wyniszczenie, Powikłaniem Bywa Zachłystowe Zapalenie Płuc.

Rak Płaskonabłonkowy Rozwija Się W Przełykach Oparzonych Po 30 Latach W 60%

Gruczolakorak – Adenocarcinoma

Gruczolakorak Przełyku Naciekający Tchawicę

Patologia Żołądka I Dwunastnicy

 • Wrodzone Zaburzenia Budowy Przedniej Ściany Jamy Brzusznej
 • Omphalocele
 • Hyperplasia Muscularis Pylori

Zapalenia Błony Śluzowej Żołądka – Gastritis

Nieżyty Żołądka

Jest To Rozlana Lub Ograniczona Zmiana Błony Śluzowej, Którą Histologicznie Można Określić Jako Zapalenie

Patomechanizm Jest Złożony I Zależy Od:

 • Zaburzeń Immunologicznych, Hormonalnych, Wpływów Substancji Egzogennych Oraz Zmian Struktury Anatomicznej Żołądka I Dwunastnicy.
 • Stwierdza Się Przerwanie „Bariery Śluzówkowej” (Głównie Przez Salicylany, Alkohole, Hipertoniczne Roztwory, Niedokrwienie, Stres).
 • Zapalenie Jest Procesem Złożonym I Obejmuje Zmiany Zapalne, Regeneracyjne I Zwyrodnieniowe Czego Wyrazem Jest Rozbudowana I Niespójna Nomenklatura.

Klasyfikacja Nieżytów Błony Śluzowej Żołądka Wg Morsona I Whiteheada

I. Ostry Nieżyt Żołądka – Gastritis Acuta

1) Nieżyt Żołądka Krwotoczny – Gastritis Haemorrhagica

2) Nieżyt Żołądka Nadżerkowy – Gastritis Erosiva

Ii.  Przewlekły Nieżyt Żołądka – Gastritis Chronica

1) Powierzchniowy Aktywny – Gastritis Chronica  Superficialis Activa

Nieaktywny – Gastritis Chronica Superficialis Non-Activa

2) Zanikowy  Aktywny   – Gastritis Chronica Atrophica Activa

Nieaktywny – Gastritis Chronica Atrophica Non-Activa

3) Zanik Błony Sluzowej Zołądka – Atrophia Mucosae Ventriculi

Ostry Nieżyt Żołądka (Cechy Histologiczne):

 • Krwotok W Pobliżu Szyjki Gruczołów
 • Krwotok W Obrębie Blaszki Właściwej Błony Śluzowej
 • Uszkodzenie Lub Zniszczenie Nabłonka Powierzchniowego Doprowadzające Do
 • Powstania Nadżerki Krwotocznej

Przewlekły Nieżyt Żołądka

Jest To Rozpowszechnione Schorzenie Wyprzedzające Pod Względem Częstości Występowania Wrzód Trawienny I Raka Żołądka. Badania Wielu Autorów Wykazały, Że Przewlekły Nieżyt Może Rozwijać Się Na Podłożu Zaburzeń Immunologicznych

Rola Helicobacter Pylori W Patogenezie Choroby Wrzodowej I Raka Żołądka

Bakteria Od Dawna Znana, Zrobiła Oszałamiająca Karierę W Chwili Wdrożenia Badań Nad Jej Rolą W Patogenezie Procesów Zapalnych W Błonie Śluzowej Żołądka. Odgrywa Kluczową Rolę W Zachwianiu Mechanizmów Ochronnych Śluzówki, Kluczową Rolę W Przewlekłej Chorobie Wrzodowej Żołądka I Dwunastnicy, Ma Duże Znaczenie W Uruchamianiu Mechanizmów Uszkadzających Dna Komórek Nabłonkowych

Na Przekroju Poprzecznym Wrzodu Trawiennego W Obrazie Mikroskopowym Można Wyróżnić Kolejno:

1.  Warstwę Włóknikową Z Erytrocytami I Leukocytami Pokrywającymi Dno Owrzodzenia,

2.  Pod Nią Warstwę Martwicy Włóknikowej,

3.  Głębiej Ziarninę,

4.  Podstawę Wrzodu Złożoną Ze Zbitej Tkanki Bliznowatej.

Powikłania Choroby Wrzodowej Żołądka I Dwunastnicy

 • Krwawienie O Różnym Natężeniu, Włącznie Z Masywnym, Śmiertelnym Krwotokiem Jest Najczęstszym Powikłaniem Choroby Wrzodowej
 • Przebicie (Perforatio) Wrzodu Z Następowym Zapaleniem Otrzewnej Jest Drugim Co Do Częstości Ostrym Powikłaniem
 • Sanacja Przewlekłego Wrzodu Przebiega Z Wytworzeniem Blizny Powodującej Z Czasem Zaciagnięcie Ściany. Groźne We Wpuście A Zwłaszcza W Odźwierniku.
 • Przewlekła Choroba Wrzodowa Ma Prowadzić Do Raka (?). Znany Dylemat – Wrzód Zrakowaciały, Czy Owrzodziały Rak

Nowotwory Łagodne Żołądka

 • Adenoma (Polypus Adenomatosus) – Nowotwór Wyjątkowo Często Złośliwiejący
 • Leiomyoma – Żołądek Jest Po Macicy Najczęstszą Lokalizacją Mięśniaków Gładkokomórkowych

Rak Żołądka – Carcinoma Ventriculi

Źle Rokujący Nowotwór, Jedynie Wczesne, Ograniczone Do Błony Śluzowej Postacie Rokują Dobrze. Wyraźne Różnice Geograficzne W Występowaniu Nowotworu

Linitis Plastica

Adenocarcinoma Fungosum

Różnice Geograficzne W Występowaniu Nowotworu.

Patologia Dwunastnicy

 • Uchyłki Dwunastnicy
 • Rak Brodawki Vatera – Jest Rzadkim Nowotworem, Jednak Jedną Z Najczęstszych Lokalizacji Nowotworu Złośliwego W Jelicie Cienkim

Uchyłek Meckela – Diverticulum Meckel

Pozostałość Płodowego Przewodu Pępkowo-Jelitowego (Ductus Omphalo-Entericus

Jeden Z Najczęściej Obserwowanych Uchyłków W Jelicie O Stałej Lokalizacji Około 1 M Od Zastawki Bauchina W Jelicie Biodrowym U Dorosłych. Często W Obrębie Uchyłka Stwierdza Się Ektopowe Ogniska Błony Śluzowej Żołądka (Wrzód Trawienny W Uchyłku !!!) Oraz Ektopową Trzustkę

Uchyłkowatość Jelit – Diverticulosis

Podczas Gdy Uchyłkowatość Jelita Cienkiego Jest Rzadka, Uchyłkowatośc Jelita Grubego Jest Często Spotykaną Patologią

Patologia Jelit

Zaburzenia Krążenia

 • Zator Lub Zakrzepica Naczyń Krezkowych Prowadzi Do Zawału Krwotocznego Jelit
 • Żylaki Odbytu I Odbytnicy, Jedna Z Najpowszechniejszych Dolegliwości

Zespół Złego Wchłaniania

 • Skrócenie Kosmków
 • Zaawansowany Zanik Kosmków
 • Choroba Whippla

Jeden Z Najpospolitszych Zespołow Zlego Wchłaniania – Enteropatia Glutenowa (Celiakia, Sprue Nietropikalna) Związany Jest Z Nietolerancją Glutenu. Nastepstwem Jest Zanik Kosmków I Zmniejszenie Powierzchni Wchłaniania.

Choroba Whippla Jest Schorzeniem Systemowym, Z Obecnością W Podścielisku Kosmków Makrofagów Obładowanych Glikoproteinami – Następstwo Zaburzenia Wchłaniania I Stolce Tłuszczowe Oraz Biegunki.

Zapalenia

Choroba Leśniowskiego – Crohna – Enteritis Regionalis

Schorzenie O Niejsanej Etiologii, Poczatkowo Lokalizowane Wyłacznie W Koncowym Odcinku Jelita Biodrowego. Dziś Wiemy, Że Regionalne Zmiany Charakterystyczne Dla Tego Schorzenia Mogą Wystapić Od Jamy Ustnej Do Odbytnicy. Zgrubienie Ściany Jelita, Przewlekły Proces Zapalny Z Tworzeniem Ziarniny Gruźliczopodobnej, Od Strony Sluzówki Owrzodzenia

Grużlica Jelit – Tuberculosis Intestinorum

 1. Gruźlica Pierwotna – Tuberculosis Primaria (Focus Primarius Zwykle W Ścianie Jelita Cienkiego, Oraz Zajęty Węzeł Krezkowy)
 2. Gruźlica Popierwotna –
 1. Tabes Mesaraica – Gruźlica Węzłów Chłonnych Krezki
 2. Tuberculosis Ulcerosa
 3. Tuberculosis Miliaris

Dur Brzuszny – Typhus Abdominalis

Ileo-Colotyphus Ale Typowe Zmiany W Jelicie Biodrowym

Czerwonka – Desyntheria

Bakteryjna – Lewa Połowa Okrężnicy I Odbytnica

Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego – Colitis Ulcerosa

Schorzenie O Ostrym Lub Przewlekłym, Nawracającym Przebiegu O Niejasnej Etiologii. Obecność Owrzodzeń, Czasem Karykaturalnie Olbrzymich Z Resztkami Śluzówki W Formie Pseudopolipów

Zapalenie Wyrostka Robaczkowego – Appendicitis

Nowotwory Jelit Łagodne

Gists – Gastro Intestinal Stromal Tumors – Nowotwory Wywodzące Się Ze Struktur Tkankowych Ściany Przewodu Pokarmowego, Różnie Zachwujące Się Klinicznie, Niejednoznaczne W Histogenezie Budujących Je Komórek.

Nazwa „Polip” Określa Wyłącznie Kształt Zewnętrzny Wyniosłości Do Światła Jakiegokolwiek Przewodu, Także I Jelita, Natomiast Nie Zawiera Żadnej Informacji O Charakterze Zmiany.

 • Polypus Hyperplasticus
 • Adenoma Tubulare
 • Adenoma Villosum

Polipowatość Jelit – Zespół Peutz – Jeghers

Gruczolaki Jelit – Formy Histologiczne

 • Adenoma Tubulare
 • Adenoma Villosum
 • Adenoma Tubulo-Villosum
 • Gruczolak Cewkowy Płaski

Gruczolaki O Średnicy Większej Niż 2 Cm, Zwłaszcza Brodawkowate Wykazyją Zwykle Cechy Zezłośliwienia

Rak Jelita Grubego

Czynniki Genetyczne – Przykłady Rodzinnego Występowania Nowotworów. Cecha Autosomalna Dominująca.

A. Zespół Lynch 1.

B. Zespół Lynch 2.

C. Zespół Muir-Torre

Zespoły Polipowatości Rodzinnej

Blisko 70% Raków Jelita Grubego Lokalizuje Się W Odbytnicy I Esicy. Poza Tym Preferowanymi Odcinkami Jelita Grubego Są Kątnica, Zgięcie Wątrobowe I Śledzionowe Okrężnicy. Najrzadziej Rak Rozwija Się W Odcinkach Prostych Jelita Grubego.

 • Rak Zwężający I Rak Grzybiasty
 • Rak I Czerniak Odbytnicy

Rak Kątnicy – Carcinoma Coeci

Rak Kątnicy Przybiera Różne Formy Makroskopowe. Zwykle Bardzo Wcześnie Wrzodzieje. Szczególnie Często Powkłaniem Jest Perforacja Nacieczonej Nowotworowo Ściany Jelita. Rzadko Objawia Się Niedrożnością. Wśród Objawów Klinicznych Dominują Zaparcia Na Przemian Z Biegunkami. Wczesne Przerzuty Do Wątroby.

Rak Lewej Połowy Okrężnicy I Odbytnicy

Rak  Lewej Połowy Okrężnicy I Odbytnicy Zwykle Koncentrycznie Zwężą Światło Jelita, Wrzodzieje. Stałym Klinicznym Objawem Są Zaburzenia W Oddawaniu Stolca (Stolce Ołówkowate) Oraz Świeża Krew W Stolcu.

Rak Odbytu (Płaskonabłonkowy)

Rak Jelita Grubego – Postacie Histologiczne

 • Wczesna Postać Gruczolakoraka
 • Rak Śluzowokomórkowy
 • Rak  W Podstawie Polipa
 • Gruczolakorak O Średnim Stopniu Zróżnicowania
 • Rak Galaretowaty

Nowotwory Jelit

Rakowiak – Carcinoid (Argentaffinoma) Dość Pospolity Nowotwór, O Różnym Stopniu Zróżnicowania, Dość Zróżnicowanej Budowie Histologicznej, Stosunkowo Często Spotykany W Wyrostku Robaczkowym. Nowotwór, Którego Prekursorem Są Komórki Neuroendokrynne Kultsyckiego. Produkuje Serotoninę.

Zespół Rakowiaka – Zespół Ciężkich Objawów Związanych Z Produkcja Serotoniny: Zaburzenia Naczynioruchowe, Skurcze Mięśniówki Jelit I Oskrzeli, Zmiany W Sercu, Przerzuty W Wątrobie

Rozrosty Układu Krwiotwórczego W Przewodzie Pokarmowym

 • Nacieki Białaczki Szpikowej W Jelicie Cienkim
 • Chłoniak Typu Malt W Żołądku

Przemieszczenia Trzew

 • Wytrzewienie – Eventeratio – Przemieszczenie Trzew Poza Powłoki Brzuszne
 • Wypadnięcie Trzew – Prolapsus Intestinorum – Przemieszczenie Trzew Poza Jame Brzuszną Nie Objętych Otrzewną
 • Przepuklina – Hernia – Przemieszczenie Trzew Objętych Workiem Z Otrzewnej

Podział Przepuklin

 • Przepuklina Odprowadzalna – Hernia Reponibilis (Libera)
 • Przepuklina Niedoprowadzalna – Hernia Irreponibilis
  • Przepuklina Przyrośnięta – Hernia Accrreta
  • Przepuklina Uwięzgnięta – Hernia Incarcerata
 • Przepukliny Zewnętrzne – Worek Przepuklinowy Uwidacznia Się Na Zewnątrz Powłok
 • Przepukliny Wewnętrzne – Niewidoczne Na Zewnątrz

Przepuklina Składa Się Z:

 • Worka Przepuklinowego,
 • Zawartości Przepukliny
 • Wrót Przepukliny

Nazwy Przepuklin Tworzy Się Bądź Od Nazwy Wrót, Bądź Kanału Przepuklinowego

Niedrożność Jelit – Ileus

Podział Niedrożności

Choroba Hirschprunga – Megacolon Congenitum

Wrodzony Brak Zwojów Podśluzowych I Śródmięśniowych Zwykle W Odcinku Prostniczo-Esiczym. Odcinek Bezzwojowy Jest Wąski, Nieruchomy I Stanowi Przeszkodę W Pasażu Treści Jelitowej.

Zwoje Śródmięśniowe Meissnera W Jelicie Grubym

Olbrzymie Jelito Grube Nabyte – Megacolon Accquisitum Jest Następstwem Mechanicznego Utrudnienia Pasażu Przez Proces Zapalny Lub Nowotwór

Najpospolitsze Przyczyny Ostrej Niedrożności Mechanicznej

 • Incarceratio Herniae
 • Torsio – Volvulus
 • Invaginatio

Przyczyny „Ostrego Brzucha”

Ostry Brzuch” – Obraz Chorobowy O Nagłym Początku, Narastającym Stopniu Zagrożenia, Wymagający Natychmiastowej Diagnostyki, Z Głównymi Objawami: Bólami Brzucha, Wymiotami, Zaburzeniami Perystaltyki („Duży Brzuch”), Napięciem Powłok I Objawami Ostrych Zaburzeń Krążenia (Wstrząsu). Przeważnie Towarzyszy Mu Wzrost Leukocytozy, Ciepłowy Ciała Oraz Objawy Choroby Podstawowej Wymagającej Leczenia Operacyjnego.

Zapalenie Otrzewnej – Peritonitis

 • Peritonitis Diffusa
 • Peritonitis Cirmcuscripta – Deliminata
 • Concretiones Peritoneales
 • Peritonitis Granulomatosa

Nowotwory Otrzewnej

 • Nowotwory Pierwotne (Bardzo Rzadkie
 • Nowotwory Przerzutowe (Bardzo Częste)
 • Międzybłoniak (Mesothelioma)
 • Rozsiew Raka Żoładka W Otrzewnej

Afekcji Otrzewnej I Jej Wytworów Przez Nowotwory Towarzyszy Przesięk Do Jamy Otrzewnowej, Często Krwisty

Odwiedzający wpisali takie problemy:

budowa ukadu pokarmowego budowa ukadu pokarmowego, gastritis chronica superficialis activa, gastritis chronica activa, gastritis chronica non activa, ektopia żołądkowa, papilloma squamosum, polypus hyperplasticus.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

One Response to “Patologia układu pokarmowego”

 1. ela 02-10-2012 at 09:07 #

  Witam serdecznie.
  Mam ogromną prośbę.
  W górnej części przełyku pojawiła się narośl określona po wyniku histopatologicznym jako – EKTOPIA BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA W GÓRNEJ CZĘŚCI. HETEROTOPIA GASTRALIS. Co to może oznaczac w moim przypadku? Czy jest to nowotwór ? Czy można operować? Proszę o pomoc.

Dodaj komentarz