Patomorfologia

Fazy powstawania wad rozwojowych

  1. Gametogeneza (przed zapłodnieniem gamety)
  2. Okres prenatalny
  • a. Blastogeneza (1-15 dzień rozwoju)
  • b. Embriogeneza (16-75 dzień)
  • c. Wczesna fetogeneza (76-180 dzień)
  • d. Późna fetogenza (181 dzień do porodu)

Galeria VITIA CONGENITA:

Przyczyny wad rozwojowych:

  1. genetyczne
  2. środowiskowe

Odwiedzający wpisali takie problemy:

acranius, Cheilognathopalatoschisis, patomorfologia.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz