Pierścieniowate zwapnienia medii średnich i małych tętnic mięśniowych

calcificatio et sclerosis mediae münckebergi. Pierścieniowate zwapnienia medii średnich i małych tętnic mięśniowych. może współistnieć, prawdopodobnie bez wzajemnych związków etiopatogenetycznych, w tym samym naczyniu z miażdżycą.

Zajęte głównie tętnice: udowa, piszczelowa, promieniowa, łokciowa, tt doprowadzające krew do narządów płciowych u obydwu płci.

rzadka < 50 , M = K

Przyczyny

Etiologia nieznana – podejrzewa się zaburzenia naczynioruchowe vasa vasorum (coś jak zespół Reynaud w vasa vasorum).

morfologia : pierścieniowate lub płytkowate zwapnienia ograniczone do medii, nie obejmujące przydanki ani intimy.  Zwapnienia mogą zawierać ogniska metaplazji kostnej ze szpikiem kostnym wewnątrz. nie wywołują reakcji zapalnej w otoczeniu. Niewielkie znaczenie kliniczne.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz